Agrarisch

Al meer dan 30 jaar ervaring met agrarische risico’s. Zowel met traditionele boerderijen als de meest moderne en combinaties hiervan.

Voor het bepalen van de herbouwwaarde wordt gebruik gemaakt van een berekeningsprogramma dat goed overeenkomt met de werkelijke herbouwwaarde van uw bedrijfspanden.

Gespecialiseerd in Akkerbouw-, Veeteelt- en Fruitteelt bedrijven maar ook ervaring met Pluimveehouderij en Varkenshouderij.

Het is ook mogelijk een taxatierapport op basis van artikel 7:960 BW op te laten maken.